Thông tin visa - 元培華語文中心
跳到主要內容區
 

 

Thông tin visa

【Thủ tục xin visa và thẻ cư trú】

1、Học sinh phải tự lưu ý ngày visa hết hạn

2、Nếu muốn xin các loại giấy tờ do Trung tâm Hoa ngữ cấp, vui lòng xin cấp trước 7 ngày tính theo ngày làm việc; nếu đang ở nước ngoài, phải xin Trung tâm Hoa ngữ cấp trước 15 ngày tính theo ngày làm việc.

3、Phần hướng dẫn về thủ tục xin cấp các loại giấy tờ và các mục công việc liên quan dưới đây, nếu có thay đổi, sẽ lấy thông tin mới nhất được công bố trên website của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và Sở Di dân và xuất nhập cảnh Bộ Nội chính Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) làm chuẩn mà không cập nhật tại đây)

Hướng dẫn về visa, giấy tờ cần chuẩn bị, địa điểm xin cấp

Visa lưu trú (Visitor Visa)

 1. Tên gọi đầy đủ “Visa lưu trú – Học tập nghiên cứu tiếng Trung” (Ký hiệu loại visa: FR)

 2. Dùng giấy phép nhập học của Trung tâm Hoa ngữ Đại học Công nghệ Y tế Yuanpei có thể xin cấp visa lưu trú 60-90 ngày để đến Đài Loan.

 3. Giấy tờ cần chuẩn bị:

 (1). Bản chính và bản Copy Giấy phép nhập học của Trung tâm Hoa ngữ Đại học Công nghệ Y tế Yuanpei (vui lòng gửi thư tới Trung tâm để xin cấp).

 (2) Bản chính và bản copy kế hoạch học tập

 (3) Bản chính và bản copy chứng minh tài chính

(4) Bản chính và bản copy Hộ chiếu

(5) Đơn xin cấp Visa. Phải truy cập vào mục “Điền trực tuyến đơn xin cấp visa” trên website của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan), sau đó in ra tờ đơn xin cấp visa đã có mã vạch do hệ thống tạo ra, người xin cấp visa phải đích thân ký tên xác nhận, và phải dán kèm 2 tấm ảnh màu cỡ 2 inch nền trắng chụp trong vòng 6 tháng gần nhất.

 (6) Các giấy tờ khác tùy theo từng trường hợp được yêu cầu.

 1. Nếu visa lưu trú được cấp có thời hạn là 60 ngày trở lên và không có ký hiệu loại visa bị hạn chế, vào 15 ngày trước khi visa lưu trú hết hạn, có thể đến Sở Di dân xin gia hạn. Mỗi lần dài nhất có thể gia hạn 60 ngày, nhiều nhất được gia hạn 2 lần; nếu là visa lưu trú có thời hạn 90 ngày, thì chỉ được gia hạn 1 lần.

Giấy tờ cần chuẩn bị để xin gia hạn visa

 1. Mẫu đơn đối với trường hợp cư trú/lưu trú của người nước ngoài (Trung tâm Hoa ngữ có cung cấp)

 2. Bản chính Hộ chiếu của người xin gia hạn

 3. Chứng nhận đăng ký theo học của Trung tâm Hoa ngữ (đến Trung tâm Hoa ngữ xin cấp)

 4. Chứng nhận thông tin tham dự giờ học (Lần gia hạn đầu tiên không cần chuẩn bị)

※ Những học sinh tới Đài Loan bằng Visa lưu trú (Visitor Visa)-FR phải phù hợp với những điều kiện dưới đây, thì ít nhất vào 15 ngày trước khi thời hạn lưu trú hết hạn, có thể đến Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao xin chuyển đổi thành visa cư trú:

 1. Liên tục theo học tại Trung tâm tròn 4 tháng và đăng ký học tiếp 3 tháng trở lên.

 2. Số giờ vắng mặt không được vượt quá 1/4 tổng số giờ lên lớp.

 

Visa cư trú (Resident Visa)

 1. Ít nhất vào 15 ngày trước khi thời hạn lưu trú hết hạn, có thể đến Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao xin chuyển đổi thành visa cư trú.

 2. Giấy tờ cần chuẩn bị:

(1) Đơn xin cấp Visa, phải truy cập vào mục “Điền trực tuyến đơn xin cấp visa” trên website của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan), sau đó in ra tờ đơn xin cấp visa đã có mã vạch do hệ thống tạo ra, người xin cấp visa phải đích thân ký tên xác nhận, và phải dán kèm 2 tấm ảnh màu cỡ 2 inch nền trắng chụp trong vòng 6 tháng gần nhất.

(2) Bản chính và bản copy Hộ chiếu

(3) Bản chính và bản copy giấy chứng nhận sức khỏe đạt yêu cầu.

(4) Bản chính và bản copy chứng nhận đang theo học và chứng nhận hoàn thành thủ tục đăng ký theo học (đến Trung tâm Hoa ngữ xin cấp)

(5) Bản chính và bản copy chứng nhận thông tin tham dự giờ học (đến Trung tâm Hoa ngữ xin cấp).

(6) Bản chính và bản copy kết quả học tập (đến Trung tâm Hoa ngữ xin cấp).

(7) Bản chính kế hoạch học tập

(8) Bản chính và bản copy chứng minh tài chính

(9) Các giấy tờ khác tùy theo từng trường hợp được yêu cầu.

Thẻ cư trú (ARC)

 1. Sau khi visa lưu trú đã được đổi thành visa cư trú, trong vòng 15 ngày kể từ ngày được cấp có thể tới trạm phục vụ tại thành phố Tân Trúc của Sở Di dân để xin cấp thẻ cư trú.

 2. Giấy tờ cần chuẩn bị:

 1. Mẫu đơn xin đối với trường hợp cư trú/lưu trú của người nước ngoài (Trung tâm Hoa ngữ có cung cấp)

 2. Bản chính hộ chiếu 

 3. Visa cư trú

 4. Giấy chứng nhận đang theo học (đến Trung tâm Hoa ngữ xin cấp).   

 5. Bản chính chứng nhận thông tin vắng mặt/tham dự giờ học (đến Trung tâm Hoa ngữ xin cấp). 

 6. 2 tấm ảnh cỡ 2 inch

 7. Phí xin cấp: thẻ cư trú loại thời hạn 1 năm là 1.000 Đài tệ; phí cấp bổ sung 500 Đài tệ.   

※ Vào 1 tháng trước khi thời hạn của thẻ cư trú hết hạn, cầm theo các giấy tờ cần nộp, tới Sở Di dân làm thủ tục xin gia hạn.

Giấy tờ cần chuẩn bị để xin gia hạn thẻ cư trú

(1)  Mẫu đơn xin đối với trường hợp cư trú/lưu trú của người nước ngoài (Trung tâm Hoa ngữ có cung cấp)

(2)  Visa cư trú và thẻ cư trú

(3)  Bản chính hộ chiếu

(4)  Chứng nhận đang theo học (đến Trung tâm Hoa ngữ xin cấp). 

(5)  Chứng nhận thông tin tham dự giờ học

(6)  2 tấm ảnh cỡ 2 inch

(7)  Phí xin gia hạn: loại thời hạn 1 năm là 1.000 Đài tệ; phí cấp bổ sung 500 Đài tệ.  

Nơi làm thủ tục:

 1. Trạm phục vụ tại thành phố Tân Trúc Đại đội nghiệp vụ khu vực Trung bộ Sở Di dân Bộ Nội chính  

Địa chỉ: Tầng 1 số 12 đoạn 3 đường Trung Hoa khu Bắc thành phố Tân Trúc

(1F., No.12, Sec.3, Zhonghua Rd., North Dist., Hsinchu City 300)

Thời gian làm việc: Từ 8:00-17:00 Thứ Hai đến Thứ sáu hàng tuần (không nghỉ trưa)

Điện thoại: 03-524-3517

 1. Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao

Địa chỉ: Tầng 3-5 số 2/2 đoạn 1 đường Tế Nam khu Trung Chính thành phố Đài Bắc (3-5F, No. 2-2, Sec. 1, Jinan Rd., Taipei City 100)

Thời gian làm việc: Thời gian tiếp nhận giấy tờ của quầy xin cấp hộ chiếu, xin cấp visa và xin xác nhận giấy tờ là từ 8:00-17:00 Thứ Hai đến Thứ sáu hàng tuần (không nghỉ trưa)

Điện thoại: 02-2343-2921

 

 

瀏覽數: