Đội ngũ nhân viên công tác - 元培華語文中心
跳到主要內容區
 

 

Đội ngũ nhân viên công tác

 

                                    【Đội ngũ hành chính 】

             Chủ nhiệm Trung tâm Hoa ngữ

                                               黃雅文主任
                                         direct

                            ★ 最高學歷:日本東京大學醫學部公共衛生保健學博士

                            ★ 負責業務:Hoạch định tổng thể, lập kế

                                                 Hoạch kinh doanh vận hành

                                                 Hàng năm và sách lược tuyển

                                                 Sinh cho Trung tâm Hoa ngữ

                            ★ ☎:03-6102405

                           ★ ✉ : ya3910@mail.ypu.edu.tw

Tổ Phụ đạo Hành chính

Ngũ hành chính

Thư ký điều hành

Tổ hỗ trợ Giảng dạy

 

1

小嫚

★ ☎:03-6102488

★ ✉: ypucllc0311@gmail.com

Tư vấn báo danh và hỗ trợ việc học viên đến Đài Loan.

Các công việc liên quan tới thủ tục xin cấp và xin gia hạn visa, thẻ cư trú sau khi học viên đến Đài Loan.

Phụ đạo cuộc sống cho học sinh của Trung tâm Hoa ngữ

Nghiệp vụ hành chính và lập kế hoạch hoạt động cho Trung tâm Hoa ngữ.

Bảo trì website của Trung tâm Hoa ngữ.

Nghiệp vụ đánh giá sát hạch của Bộ Giáo dục

Quản lý kiểm soát kinh phí thu chi và quản lý việc mua thiết bị

Các nghiệp vụ tạm thời được giao khác. 

★ ☎:03-6102488

★ ✉: ypucllc0311@gmail.com

 Giảng dạy các khóa học tiếng Hoa.

Quy hoạch các chương trình giảng dạy của Trung tâm Hoa ngữ.

Bố trí và điều động giáo viên cho các khóa học của Trung tâm Hoa ngữ.

Quản lý chất lượng giảng dạy tiếng Hoa.

Nghiệp vụ đào tạo giáo viên dạy tiếng Hoa.

Các nghiệp vụ tạm thời được giao khác.

 

 

【Đội ngũ giáo viên】

師資

師資

     

  

                                               

瀏覽數: