Đội ngũ nhân viên công tác - 元培華語文中心
跳到主要內容區塊
 

 

Đội ngũ nhân viên công tác

 

Đội ngũ hành chính

 

Chủ nhiệm

Trung tâm Hoa ngữ

 

Thư ký điều hành

Tổ Phụ đạo Hành chính

 

Tổ hỗ trợ Giảng dạy

3

5

1

吳志鴻 助理教授

趙小嫚老師

(Ivy Chao)

王怡翔老師

(Wang, Yi-Hsiang)

Telepon

(03)610-2393

Email :ypucllc0311@gmail.com

Telepon

(03)610-2217

Email :ypucllc0311@gmail.com

Telepon

(03)610-2488

Email :ypucllc0311@gmail.com

Hoạch định tổng thể, lập kế hoạch kinh doanh vận hành hàng năm và sách lược tuyển sinh cho Trung tâm Hoa ngữ

 

1.Tư vấn báo danh và hỗ trợ việc học viên đến Đài Loan.

2. Các công việc liên quan tới thủ tục xin cấp và xin gia hạn visa, thẻ cư trú sau khi học viên đến Đài Loan.

3. Phụ đạo cuộc sống cho học sinh của Trung tâm Hoa ngữ

4. Nghiệp vụ hành chính và lập kế hoạch hoạt động cho Trung tâm Hoa ngữ.

5. Bảo trì website của Trung tâm Hoa ngữ.

6. Nghiệp vụ đánh giá sát hạch của Bộ Giáo dục

7. Quản lý kiểm soát kinh phí thu chi và quản lý việc mua thiết bị

8. Các nghiệp vụ tạm thời được giao khác. 
  1. Giảng dạy các khóa học tiếng Hoa.

2. Quy hoạch các chương trình giảng dạy của Trung tâm Hoa ngữ.

3. Bố trí và điều động giáo viên cho các khóa học của Trung tâm Hoa ngữ.

4. Quản lý chất lượng giảng dạy tiếng Hoa.

5. Nghiệp vụ đào tạo giáo viên dạy tiếng Hoa.

6. Các nghiệp vụ tạm thời được giao khác.


 

Đội ngũ giáo viên 

 

Giáo viên toàn thời gian


1

王怡翔 Giáo viên

Giáo viên bán thời gian

2

5

3

陳奕志 Giáo viên

范瀞月 Giáo viên

楊喬涵 Giáo viên

4

6

9

趙美淇 Giáo viên

邵曼珣 Giáo viên

卓美惠 Giáo viên

7

 

 

 

吳聖鵬 Giáo viên

 

 

 

 

瀏覽數: