Liên hệ - 元培華語文中心
跳到主要內容區
 

 

Liên hệ

【Liên hệ với chúng tôi】

Vui lòng liên hệ Trung tâm Hoa ngữ Đại học Công nghệ Y tế Yuanpei
Điện thoại:+886-3-6102217

Email:ypucllc0311@gmail.com

Chào mừng bạn gia nhập, học tiếng Hoa tại Đại học Công nghệ Y tế Yuanpei!
 

 

瀏覽數: